Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
Afbraak democratische rechtsstaat bedreigt welvaart Curaçao
Wednesday, 15 August 2012 16:59

Met zeer grote verbijstering en bezorgdheid constateert de VBC dat op Curaçao reeds twee weken de regels van een democratische rechtsstaat niet langer worden nageleefd. Belangrijke gebeurtenissen zoals de val van de regering en het krijgen van een “aanwijzing” van de Koninkrijksregering zijn blijkbaar niet zwaarwegend genoeg om in het hoogste orgaan van het land, te weten de Staten, besproken te worden. De Statenvoorzitter en de Regering ( lees Minister President) maken dit vooralsnog onmogelijk waarbij het argument gebruikt wordt dat een discussie in de Staten en/of het aannemen van een motie (van wantrouwen) geen nut heeft omdat de regering beslist of moties worden uitgevoerd. Bovendien wordt door de Statenvoorzitter het handelen van de oppositie partijen als ondemocratisch beschouwd.

Read more...
 
Kabinet Schotte koerst af op Algemene Maatregel van Rijksbestuur
Tuesday, 31 July 2012 20:00

De wijze waarop de Regering en de Staten bij monde van respectievelijk de Minister President en Voorzitter de jongste politieke crisis aanpakken is verbijsterend en schokkend. In plaats van de democratische regels kordaat toe te passen wordt een afwachtende houding aangenomen en de politieke crisis gebagatelliseerd. Volkomen misplaatst en schending van de democratie.

Immers in een democratische (parlementaire) rechtstaat geldt de hoofdregel dat de Regering de steun dient te hebben van de meerderheid van de Staten. Als dit niet langer het geval is dan dient de Regering haar ontslag in te dienen.

Read more...
 
Cumulatie onbehoorlijk bestuur leidt tot ernstige onrust op Curaçao
Saturday, 21 July 2012 20:00

Met zeer grote teleurstelling en bezorgdheid constateert de VBC dat de Regering en de Staten steeds meer demonstreren dat zij niet in staat zijn om het land op constructieve een inspirerende wijze te besturen. Deze stelling is onder meer gebaseerd op de volgende meest recente feiten en ontwikkelingen die zich aan het voltrekken zijn:

Read more...
 
Kabinet Schotte brengt land financieel en sociaal-economisch ernstige schade toe
Wednesday, 11 July 2012 18:05

Het advies van het College Financieel Toezicht (CFT) aan de Rijksministerraad om een aanwijzing aan Curaçao te geven om de begroting 2012 weer in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet financieel toezicht, toont aan dat het treurig gesteld is met het financieel inzicht, beheer en discipline van met name de meerderheid van de bestuurders en parlementariërs. Door politieke onwil en wellicht ook onkunde hebben zij bereikt dat onze financiële reputatie thans door het slijk wordt gehaald en Curaçao daarmee voor schut wordt gezet. Een “berguensa total”.

 

Read more...
 
Maatregelen overheid bedreigen economische groei
Monday, 02 July 2012 20:00

De invoering van het concept “overschakelen van directe naar indirecte belastingen” in combinatie met behoud en verbetering van de koopkracht, is naar mening van de VBC tot dusverre één van de weinige goed doordachte maatregelen geweest van dit kabinet.  Bij introductie van het belastingplan 2012 begin dit jaar zijn de tarieven directe belastingen (inkomsten en winstbelasting) verlaagd terwijl het OB tarief is verhoogd.

Helaas moet worden geconstateerd dat anno juli 2012,  nauwelijks 6 maanden na introductie van deze maatregel, de overtuiging van de regering om hiermee door te gaan sterk aan het afzwakken is.

Read more...
 
Aanhoudend gebrek aan vertrouwen funest voor Curaçao
Wednesday, 20 June 2012 09:21

De (zoveelste) politieke crisis die zich afgelopen week gemanifesteerd heeft binnen de coalitie heeft onder meer het volgende aan het licht gebracht:

  • Het aannemen van een motie van afkeuring door een meerderheid van de Staten tegen de Minister van Financiën jegens het door hem gevoerd beleid en gedemonstreerde aanpak. De Minister besluit desondanks niet af te treden.
  • De Regering besluit na de motie van afkeuring om de Minister van Financiën “carte blanche” te geven om de financiële problematiek harder dan ooit te voren aan te pakken.
  • Publieke verklaring van de leider van de politieke partij PS en coalitiegenoot dat bij de val van het kabinet enkele ministers en partijgenoten van de politieke partij MFK in de boeien geslagen zullen worden.
Read more...
 
Affaire Kranshi legt manco’s huisvestingbeleid overheid bloot
Monday, 11 June 2012 08:31

De berichtgeving in de media over de kwestie voorgenomen verhuizing van de afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Verkiezingen beter bekend als “Kranshi” wordt steeds verwarrender. Eerst was er sprake van verhuizen vanwege kostenbesparing waarbij huur omgezet zou worden in (huur)koop. De maandelijkse huurkosten van het huren van het Kranshi gebouw zou ANG 56.000 per maand bedragen. Vervolgens verschenen berichten dat de maandelijkse huur van het St Thomas College ANG 125.000 zou gaan bedragen.

Read more...
 
Integriteit Kabinet Schotte blijft een issue
Wednesday, 09 May 2012 20:00

Indien de berichten welke de afgelopen dagen in de media zijn verschenen over de handelwijze en besluiten van leden van de Regering juist zijn, dan zijn deze de zoveelste bevestiging dat het bar en boos gesteld is met de integriteit van het kabinet MFK/PS/MAN.

Concreet gaat het hierbij om de volgende kwesties die de media de laatste tijd hebben gedomineerd:

Read more...
 
Kabinet MFK/PS/MAN vult eigen visie niet in
Thursday, 08 March 2012 20:00

Met diepe triestheid en enorme teleurstelling moet geconstateerd worden dat het kabinet MFK/PS/MAN  niet bereid is om daadwerkelijk invulling te geven aan haar zelf geformuleerde visie: “In 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met een hoog leefklimaat, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het beste uit zich zelf te halen”.

Read more...
 


Page 5 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.