Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
Algemene Staking Verergert de Economische Situatie
Tuesday, 13 September 2016 12:17

Nagenoeg alle politieke partijen en bestuurders onderschrijven het belang van duurzame economische groei en dat economische groei het middel bij uitstek is om voorname basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, (oudedag)pensioenen, veiligheid, huisvesting, utiliteit te kunnen bekostigen.

Het is bekend ( vide onderstaande tabels) dat de performance van de economie van Curaçao matig is en achterloopt ten opzichte van de landen in de regio. Zo bedroeg de jaarlijkse gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar amper 0,5% terwijl deze in de omliggende landen gemiddeld 2,5%  was.

Read more...
 
Behoud van werkgelegenheid betere garantie behoud van bestaansminimum
Tuesday, 30 August 2016 14:29

De door SGTK uitgeroepen stakingsactie bij de raffinaderij valt ten zeerste te betreuren omdat arbeidsonrust niet bijdraagt tot het voor Curaçao dringend noodzakelijk herstel van duurzame economische groei. Dit soort acties zijn niet goed voor het investeringsklimaat.

Read more...
 
Verhoging Minimumloon niet doordacht
Thursday, 25 August 2016 15:59

De VBC heeft kennis genomen van de voorstellen van de Minister van SOAW mw. Larmonie en het PAIS Statenlid dhr. Cleopa om het huidige minimum maandloon gebaseerd op een 40 urige werkweek van ANG 1420,44 te verhogen met respectievelijk 39% (naar ANG 1976 ) en 76% ( naar ANG 2500). Als (hoofd)reden voor deze aanpassing wordt bescherming van het bestaansminimum van de werknemer genoemd.

Read more...
 
Deugdelijk bestuur noodzakelijk voor vertrouwen
Friday, 15 July 2016 12:31

De VBC heeft kennis genomen van de in de media verschenen conclusies uit het langverwachte rapport van Prof. Huub Willems over “Het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Aqualectra, Refineria di Korsou (RDK) en Curoil”.

Read more...
 
Autoriteiten: Draag Bij aan Herstel van Vertrouwen
Tuesday, 07 June 2016 22:48

Met grote verontrusting heeft de VBC kennis genomen van de in de media verschenen resultaten van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waaruit blijkt dat inderdaad sprake geweest is van poging tot vergiftiging van de Minister van Justitie. Er is indertijd rattengif in zijn koffie gezet.

Read more...
 
Curaçao moet beschikken over goed functionerende kranen
Friday, 11 March 2016 10:02

Anno maart 2016 is er na jarenlange studie, overleg en onderhandelingen nog immer geen definitief (politiek) besluit genomen ten aanzien van het onderwerp vernieuwen van de (Gantry) kranen in de haven. Het valt te betreuren dat dit proces kennelijk verzand geraakt is in emotionele en politieke discussie en touwtrekkerij zonder dat beseft wordt dat wij hierdoor onze positie als prominente Caribische haven op het spel zetten.

Read more...
 
Perikelen container kranen in de haven
Wednesday, 17 February 2016 09:14

De in de media verschenen berichtgeving over de staat waarin de container kranen van onze haven zich bevinden alsmede de onduidelijke vooruitzichten op een spoedige oplossing van dit vraagstuk geven reden tot zeer grote bezorgdheid.

De technische staat van de kranen moet als onbetrouwbaar worden gekwalificeerd. Zij  kunnen het op elk moment begeven met alle gevolgen van dien voor onze economie die zwaar steunt op de import van goederen. De economische schade zal groot zijn als de kranen niet meer functioneren en deze ontwikkeling zal ook negatieve financiële, maatschappelijke en sociale gevolgen hebben.

Read more...
 
Tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigen een verfoeilijke zaak!
Thursday, 05 November 2015 22:29

Al jaren hebben experts en bezorgde entiteiten waaronder de VBC geattendeerd op de gevolgen van de vergrijzing voor het sociale zekerheidsstelsel, in het bijzonder het pensioengebeuren en dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de negatieve effecten hiervan aan te pakken en te mitigeren. Er zijn dikke rapporten met aanbevelingen hierover opgesteld en aangeboden. Deze signalen zijn door de politieke bestuurders stelselmatig genegeerd. `

 

Read more...
 
Reparatiewetgeving BVZ Geen Structurele oplossing
Wednesday, 29 October 2014 09:07

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het (meerderheid) besluit van de Staten en Regering om de reparatiewetgeving BVZ aan te nemen.

Deze wetgeving zal namelijk niet leiden tot het gezond maken van het ziektekostengebeuren en het ernstig in financieel verkerende noodlijdende BVZ fonds. Ergo, met het aannemen van deze reparatiewetgeving geven de bestuurders en parlementariërs het signaal de reeds in een depressieve toestand verkerende economie bewust te willen verergeren.

Read more...
 
Economische groei beste instrument tegen criminaliteit
Friday, 18 July 2014 10:53

De negatieve gevolgen van marginale economische groei en krimp gedurende de afgelopen twee decennia beginnen zich steeds meer op brute wijze te manifesteren. Gebrek aan duurzame economische groei leidt tot onvoldoende banen en inkomen, toenemende werkeloosheid, ongelijkheid , armoede kortom tot uitzichtloze en deprimerende perspectieven.

De dodelijke en schokkende schietpartij welke zich op de internationale luchthaven Hato heeft voltrokken is het zoveelste dieptepunt. Zeer triest. Echter niet vergeten moet worden dat de samenleving al geruime tijd gemolesteerd en geïntimideerd wordt door vele atrako’s, diefstallen en andere intimiderende en onwettige praktijken. Het begint steeds meer erop te lijken dat Curaçao op weg is om in een neerwaartse spiraal terecht te komen hetgeen geen goede ontwikkeling is.

Read more...
 


Page 3 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.