Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
VBC pleit voor Structurele hervormingen en institutionele versterking”
Tuesday, 11 June 2019 06:38

De financieel en sociaaleconomische situatie van Curaçao is al jaren zorgwekkend. Velen worden getroffen door de gevolgen van deze ontwikkeling in het bijzonder de meest kwetsbaren van onze samenleving.

De huidige situatie eist dat maatregelen worden genomen. Reden waarom de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in september en oktober van vorig jaar ondermeer heeft vergaderd met de Minister-President en de Ministers van Financiën, Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling. Vervolgens heeft de VBC in oktober 2018 haar visie op duurzame economische groei in een notitie aangeboden aan genoemde ministers.

Read more...
 
Position paper VBC aanwijzing dinsdagmiddag na Carnaval als feestdag
Tuesday, 19 February 2019 00:00

De Regering acht het wenselijk de viering van carnaval, als algemeen erkende culturele uiting van Curaçao, te ondersteunen.
In verband hiermee is het wenselijk de middag van de dag waarop het afscheid van carnaval wordt gehouden, als officiële feestdag aan te wijzen.

Read more...
 
VBC Ondersteunt "Groeistrategie Curacao" Grotendeels
Friday, 08 February 2019 00:00

De VBC heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen” en de Regering op de hoogte gesteld deze grotendeels te ondersteunen.

Read more...
 
Bestuurswisseling VBC
Sunday, 09 September 2018 16:19

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) deelt hierbij mede dat er per 1 september 2018 jl. een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.

Met deze vernieuwing en versterking van het dagelijks bestuur beoogt de vereniging de belangen van haar leden alsook het bedrijfsleven in het algemeen, nog beter te kunnen behartigen.

Read more...
 
Actie Baoase heeft investeringsklimaat verslechterd
Wednesday, 22 August 2018 17:32

De grote verontwaardiging en scherpe afkeuring van de Regering, CHATA , CTB, politieke partijen en andere organisaties op de kwalijke gebeurtenissen welke zich bij Baoase hebben afgespeeld zijn terecht. Het is onacceptabel dat een groep personen die zich zelf de functie van “watch dog” hebben toegeëigend illegale acties ontplooien en eigen rechter willen spelen.

Read more...
 
Strategisch Plan Centrale Bank een Goede Ontwikkeling
Monday, 16 July 2018 09:40

De VBC is positief gestemd na kennis genomen te hebben van het Strategisch Plan 2018-2020 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ( CBCS) dat als hoofddoel heeft de Bank tot een “state of the art” Centrale Bank om te vormen. Dit Plan biedt inderdaad de mogelijkheid dat de drie navolgende focusgebieden welke voor de komende periode zijn gesteld gerealiseerd zullen worden namelijk:

Read more...
 
Wetsvoorstel ziekengeld zal onze economie negatief beïnvloeden
Monday, 18 June 2018 00:00

De VBC en CHATA hebben kennis genomen van het door de Minister van Financiën aangekondigd en door de directeur SVB bevestigt voorstel om het aantal dagen voordat ziekengeld wordt uitgekeerd fors op te verhogen ( de zgn. carensdagen problematiek). De Minister heeft het over 10 dagen, terwijl het volgens de directeur SVB 6 dagen betreft.

De redenen om hiertoe over te gaan is om tekorten van het ZV te dekken die volgens de Minister veroorzaakt wordt vanwege misbruik van de wet door de werkgevers.

Read more...
 
Recente actie en besluiten regering met betrekking tot een CFT Aanwijzing en Gratis Onderwijs
Tuesday, 06 February 2018 08:08

De recent genomen besluiten en acties van de Regering inzake de onderwerpen mogelijke “CFT Aanwijzing” en “Gratis Onderwijs” worden door de VBC onderschreven.

Allereerst is het een zeer moedige beslissing van de Minister-President om de wet Vrij Onderwijs in te trekken. Het gratis onderwijs is een sympathieke en sociale maar zeer kostbare wet die zowel door de overheid als door schoolbesturen moet worden uitgevoerd en bekostigd.

Read more...
 
Overheidsfinanciën dreigen uit de hand te lopen
Tuesday, 16 January 2018 14:42

De Overheidsfinanciën dreigen (wederom) uit de hand te lopen. De tekorten nemen toe en daarmee ook de staatsschuld. In 2010 (na sanering door Nederland) bedroeg de schuldquote ongeveer 32%. Eind 2017 was deze volgens cijfers van de CBCS gestegen naar bijna 50%. (vide onderstaand overzicht) .

Volgens het IMF is een staatsschuld van 40% het maximum wil er sprake zijn van beheersbare openbare financiën.

Read more...
 
Geweld in het kader van verkiezingen is zinloos
Wednesday, 19 April 2017 12:22

Dat de aanloop naar de verkiezingen van 28 april 2017 gepaard gaat met veel emoties valt te begrijpen en te billijken. Wat echter onacceptabel is, is het toepassen van intimidatie, vernielingen, verbaal en fysiek geweld en regelrechte aanslagen.

Read more...
 


Page 2 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.