Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
Brief VBC aan de Rijksministerraad
Thursday, 09 April 2020 10:54

Aan de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden

Den Haag, Nederland

Curaçao, 8 april 2020

Betreft: noodsteun Curaçao i.v.m. COVID-19

Read more...
 
COVID-19 Oplossingen vergen collectieve inzet
Saturday, 04 April 2020 13:40

De gevolgen van COVID-19 hebben de hele wereld inmiddels in een diepe crisis gebracht. Met name op het gebied van gezondheidszorg en economie zijn de gevolgen enorm. Om beide crises aan te pakken is het zeer belangrijk dat iedereen met elkaar samenwerkt om tot oplossingen te komen. Een crisis creëert evenwel naast de initiële grote problemen ook nieuwe mogelijkheden. Zaak is om, zoals hiervoor opgemerkt alle stakeholders met elkaar samenwerken om de best mogelijke oplossingen voor de gemeenschap te ontwikkelen.

Read more...
 
COVID-19 CRISIS, WAT NU?
Saturday, 28 March 2020 17:12

Effect op de economie

De maatregelen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van onze gemeenschap te beschermen, hebben als bijwerking dat de economie van Curaçao tot een stilstand is gebracht. De maatregelen worden echter onderschreven door de VBC, aangezien zij noodzakelijk zijn voor het hierna verder functioneren van onze maatschappij en economie. De meeste bedrijven hebben vanwege de maatregelen hun activiteiten volledig moeten staken (met name dienstverleners).

Read more...
 
“Performance Toerisme 2019”
Friday, 21 February 2020 12:25

Uit de recent door CTB, CHATA, CPA en MEO gepubliceerde cijfers blijkt dat in 2019 het toerisme verder gegroeid is. Dit is goed nieuws.

Read more...
 
Stand van zaken overheidsfinanciën februari 2020
Saturday, 15 February 2020 08:41

Gezonde overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van Curaçao. Dit uitgangspunt vormt de basis van het op 12 juli 2019 genomen besluit van de Rijksministerraad om een Aanwijzing uit te vaardigen.

 

Read more...
 
Bestuurlijke/regeer instabiliteit schrikbarend
Wednesday, 05 February 2020 19:33

Bij de traditionele eindejaarlunch van de VBC van 3 december 2019 heeft de MinisterPresident gesignaleerd dat er sprake is van gebrek aan voldoende en adequate capaciteit in de publieke sector.

Read more...
 
Verhogen license fee verkapte devaluatie
Tuesday, 21 January 2020 15:48

Voor alle duidelijkheid wenst de VBC kenbaar te maken dat bij het voorstel van de Regering om de license fee te verhogen teneinde middelen te vergaren om de tekorten van de Girobank te dekken, primair gekeken is naar de praktische gevolgen en effecten van deze maatregel op het sociaaleconomisch gebeuren.

Read more...
 
Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Thursday, 12 December 2019 18:29

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Read more...
 
Vertrek President a.i. van CBCS: zorgwekkende ontwikkeling
Tuesday, 03 December 2019 08:52

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het ingediende ontslag van de President a.i. van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS).

Deze ontwikkeling is niet goed voor noch Curaçao, noch de Centrale Bank en evenmin voor het investeringsklimaat. Het geeft een verkeerd signaal af.

Read more...
 
Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Thursday, 28 November 2019 21:14

De oproep van de Minister-President tot eenheid in de missie de Isla raffinaderij open te houden en daarbij zoveel mogelijk banen en inkomen te behouden wordt door de VBC onderstreept en ondersteund.

Read more...
 


Page 1 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.