2016
Negatieve Gevolgen Verhoging Minimumloon
Friday, 09 December 2016 15:41

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft recent voor de Dialogo Nashonal een presentatie gehouden over de te verwachten economische gevolgen van het verhogen van het minimumloon met ingang van 1 januari 2017 conform de Ministeriële Regeling (MR) PB 2016 no 14.

Uit de berekeningen van MEO (vide bijlage) blijkt onder andere dat de reële economische groei met 1,3% zal dalen, de werkeloosheid zal toenemen, de concurrentiepositie zal verslechteren en een loon prijsspiraal ontwikkeling zich zal gaan manifesteren.

Read more...
 
Algemene Staking Verergert de Economische Situatie
Tuesday, 13 September 2016 12:17

Nagenoeg alle politieke partijen en bestuurders onderschrijven het belang van duurzame economische groei en dat economische groei het middel bij uitstek is om voorname basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, (oudedag)pensioenen, veiligheid, huisvesting, utiliteit te kunnen bekostigen.

Het is bekend ( vide onderstaande tabels) dat de performance van de economie van Curaçao matig is en achterloopt ten opzichte van de landen in de regio. Zo bedroeg de jaarlijkse gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar amper 0,5% terwijl deze in de omliggende landen gemiddeld 2,5%  was.

Read more...
 
Behoud van werkgelegenheid betere garantie behoud van bestaansminimum
Tuesday, 30 August 2016 14:29

De door SGTK uitgeroepen stakingsactie bij de raffinaderij valt ten zeerste te betreuren omdat arbeidsonrust niet bijdraagt tot het voor Curaçao dringend noodzakelijk herstel van duurzame economische groei. Dit soort acties zijn niet goed voor het investeringsklimaat.

Read more...
 
Verhoging Minimumloon niet doordacht
Thursday, 25 August 2016 15:59

De VBC heeft kennis genomen van de voorstellen van de Minister van SOAW mw. Larmonie en het PAIS Statenlid dhr. Cleopa om het huidige minimum maandloon gebaseerd op een 40 urige werkweek van ANG 1420,44 te verhogen met respectievelijk 39% (naar ANG 1976 ) en 76% ( naar ANG 2500). Als (hoofd)reden voor deze aanpassing wordt bescherming van het bestaansminimum van de werknemer genoemd.

Read more...
 
Deugdelijk bestuur noodzakelijk voor vertrouwen
Friday, 15 July 2016 12:31

De VBC heeft kennis genomen van de in de media verschenen conclusies uit het langverwachte rapport van Prof. Huub Willems over “Het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Aqualectra, Refineria di Korsou (RDK) en Curoil”.

Read more...
 


Page 1 of 2
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.