Reparatiewetgeving BVZ Geen Structurele oplossing
Wednesday, 29 October 2014 09:07

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het (meerderheid) besluit van de Staten en Regering om de reparatiewetgeving BVZ aan te nemen.

Deze wetgeving zal namelijk niet leiden tot het gezond maken van het ziektekostengebeuren en het ernstig in financieel verkerende noodlijdende BVZ fonds. Ergo, met het aannemen van deze reparatiewetgeving geven de bestuurders en parlementariërs het signaal de reeds in een depressieve toestand verkerende economie bewust te willen verergeren.

Read more...
 
Economische groei beste instrument tegen criminaliteit
Friday, 18 July 2014 10:53

De negatieve gevolgen van marginale economische groei en krimp gedurende de afgelopen twee decennia beginnen zich steeds meer op brute wijze te manifesteren. Gebrek aan duurzame economische groei leidt tot onvoldoende banen en inkomen, toenemende werkeloosheid, ongelijkheid , armoede kortom tot uitzichtloze en deprimerende perspectieven.

De dodelijke en schokkende schietpartij welke zich op de internationale luchthaven Hato heeft voltrokken is het zoveelste dieptepunt. Zeer triest. Echter niet vergeten moet worden dat de samenleving al geruime tijd gemolesteerd en geïntimideerd wordt door vele atrako’s, diefstallen en andere intimiderende en onwettige praktijken. Het begint steeds meer erop te lijken dat Curaçao op weg is om in een neerwaartse spiraal terecht te komen hetgeen geen goede ontwikkeling is.

Read more...
 
Politieke bemoeienis funest voor duurzaam Aqualectra
Friday, 06 June 2014 00:00

Het is een “understatement “ om te stellen dat de situatie bij Aqualectra momenteel zeer zorgelijk is. Hoofdoorzaak die tot deze onhoudbare situatie heeft geleid is bekend: het op politieke uitgangspunten besturen van overheidsentiteiten in het algemeen en Aqualectra in het bijzonder, in plaats van op zakelijke en bedrijfseconomische verantwoorde grondslagen.

Het oplossen van het vraagstuk Aqualectra als ook de andere overheidsbedrijven en entiteiten zal dan ook gezocht moeten worden in de richting van invoeren van een politiek onafhankelijke, ter zake kundige en transparante “Regulatory board” en Mededingingsautoriteit die op basis van internationale benchmarking te werk gaat en flexibiliteit op de markten nastreeft.

Read more...
 
Kleinhandel Ondervindt Hinder van Kleingeld Tekort
Tuesday, 18 March 2014 08:48

Momenteel ondervindt het betaalverkeer op Curaçao grote hinder van het gebrek aan voldoende wisselgeld. In het bijzonder manifesteert dit zich bij de supermarkten en de kleinhandel.

Het is niet de eerste keer dat dit fenomeen zich openbaart. In de afgelopen jaren heeft dit zich een aantal keren voortgedaan reden voor de VBC om bij de hiervoor verantwoordelijke autoriteiten de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Minister van Financiën aan te dringen om een structurele oplossing voor dit vraagstuk te vinden. Onder meer is voorgesteld om de cent af te schaffen en alles af te ronden naar vijf cent. Ook dient uiteraard erop gelet te worden dat de fysieke voorraad geld op peil blijft om schaarste te voorkomen.

Read more...
 
Intimidatie en bedreiging absoluut niet toelaatbaar
Friday, 21 February 2014 07:52

Met zeer grote bezorgdheid heeft de VBC kennisgenomen van berichten in de media dat de Minister van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur al geruime tijd wordt geïntimideerd en bedreigd en kennelijk zelf een poging ondernomen is om hem te liquideren.

De VBC veroordeeld deze handelingen ten sterkste omdat zij absoluut niet toelaatbaar zijn in een democratische rechtsstaat. Dergelijke praktijken dragen ook in het geheel niet bij tot een gezond en aantrekkelijk leef- en investeringsklimaat, duurzame economische ontwikkeling en tot verbeteren van het veiligheidsgevoel. Integendeel als het normaal is dat een Minister bedreigd wordt hoe is het dan gesteld met de burger? Is deze dan vogelvrij verklaard?

Read more...
 


Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.