VBC Ondersteunt Kostenverlagende Voorstellen Overheid
Tuesday, 10 December 2013 09:22

De VBC heeft kennis genomen van de voorstellen van de Minister BPD in casu de Regering om in het kader van het structureel gezond maken van de overheidsfinanciën de uitgaven van de overheid te verminderen. Onder meer dient er bezuinigd te worden op het onderdeel personeelslasten een van de grootste uitgaven posten van de overheid. Concreet gaat het om maatregelen zoals het aanpassen van de pensioenregeling (middelloon), afschaffen VUT regeling, opschorten indexering en loontreden en halvering vakantiegeld. Tegelijkertijd zal er compensatie worden verstrekt op het gebied van AOV overbrugging, Ziekteverzekering ( 2e klas, bril, tandarts, nominale premie etc).

Read more...
 
Niet flexibele arbeidswetgeving stimuleert werkloosheid
Tuesday, 19 November 2013 11:07

In tijden van economische neergang en krimp is het voor bedrijven van het allergrootste belang dat zij in staat zijn zich om op snelle en effectieve wijze te kunnen aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden ten einde te kunnen overleven en zo banen te kunnen behouden.

Anno november 2013 moet echter geconstateerd worden dat bedrijven die op Curaçao actief zijn nog altijd geconfronteerd worden met een inflexibele arbeidsmarkt en wetgeving. In het bijzonder vormt de uitvoering van de zgn. ontslagwet een enorm knelpunt.

Read more...
 
Intensieve politieke bemoeienis schrikt investeerders af
Monday, 16 September 2013 10:00

De VBC heeft kennis genomen van de alarmerende berichten van de directie van Aqualectra dat levering van water en elektriciteit in gevaar zullen komen indien het uitbreidingsproject Dokweg geen doorgang vindt.

De hoofdreden waarom de  expansie zou stagneren is dat er weinig vertrouwen is bij financiers/investeerders om Aqualectra te financieren.

Read more...
 
Minister SOAW dupeert werkgevers met meer bureaucratie
Wednesday, 29 May 2013 09:02

De VBC heeft kennis genomen van de aankondiging van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn( SOAW) dat interne maatregelen genomen zullen worden om het functioneren van het departement te verbeteren. Een uitstekend voornemen welke de VBC van harte onderschrijft.

Het voorstel van de Minister om de termijn van zes weken te verlengen waarbinnen een ontslagaanvraag in beginsel dient te zijn afgehandeld, is echter ondoordacht en onacceptabel.

Read more...
 
Liquidatie van Helmin Wiels: een laffe en uiterst trieste daad
Monday, 06 May 2013 12:17

Met afschuw en grote verslagenheid heeft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) kennis genomen van de dodelijke moordaanslag op de politieke leider van Pueblo Soberano, de heer Helmin Wiels.


De VBC betuigt haar innige deelneming aan de familie en de aanhangers van Pueblo Soberano.

Read more...
 


Page 1 of 2
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.