Actie Baoase heeft investeringsklimaat verslechterd
Wednesday, 22 August 2018 17:32

De grote verontwaardiging en scherpe afkeuring van de Regering, CHATA , CTB, politieke partijen en andere organisaties op de kwalijke gebeurtenissen welke zich bij Baoase hebben afgespeeld zijn terecht. Het is onacceptabel dat een groep personen die zich zelf de functie van “watch dog” hebben toegeëigend illegale acties ontplooien en eigen rechter willen spelen.

Read more...
 
Riante Afvloeiingsregelingen Staan Herstructurering In De Weg
Tuesday, 17 December 2013 11:45

In een snel veranderende (mondiale) markt ontkomen bedrijven er niet aan om tijdig herstructureringen door te voeren. Dat dit proces soms gepaard kan gaan met gedwongen ontslagen is uiterst vervelend en pijnlijk echter niet wereldvreemd. Om enigszins tegemoet te komen aan verlies van werk zijn er allerlei regelingen ontworpen. Op Curaçao kennen wij de cessantia en cao afspraken. Echter ook de in Nederland ontstane en ontwikkelde kantonrechtersformule wordt hier te lande steeds meer toegepast en lijkt langzamerhand standaard te zijn geworden.

Deze formule leidt tot exorbitante kosten voor bedrijven en maakt een normale herstructurering haast onmogelijk.

Read more...
 
Onnodig Paniek Zaaien Komt Curaçao Niet Ten Goede
Wednesday, 24 October 2012 10:19

De verkiezingen op 19 oktober 2012 zijn zoals het in een democratische rechtstaat betaamt, keurig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Een welgemeend Pabien aan het electoraat en uiteraard de politieke partijen die als winnaars uit de bus zijn gekomen.

Nu het mandaat verstrekt is door de kiezers, is het zaak dat de politieke bestuurders zich gaan inzetten om de welvaart en het welzijn van alle burgers van Curaçao te verbeteren. Het is bekend dat er talrijke urgente sociaal maatschappelijke, financiële en economische vraagstukken zijn waarmee Curaçao momenteel wordt geconfronteerd die, dringend aangepakt en opgelost moeten worden. Inzet en hulp van een ieder kan hierbij gebruikt worden om snel tot verbeteringen te kunnen komen.

Read more...
 
Streven: hoog integriteitsniveau leiderschap Curaçao
Sunday, 14 October 2012 20:00

Het aantal indicaties en bewijsstukken dat het integriteitsniveau van de bestuurders op Curaçao onder het MFK/PS/MAN bewind van bedenkelijk niveau was stapelt zich op.

Bij velen bestaat de indruk dat in de afgelopen twee jaar Curaçao in rap tempo is afgegleden naar een situatie wat Dr. Tennyson Joseph van de West Indies University treffend geformuleerd heeft :

“Criminalization of the state. A point at which the politics of ideas, freedom, democracy, sovereignty and national self-determination gave way to the politics of money in a changed political culture driven by a new genre of politician… whose skills set is no different from that of the petty thief and average con man”.

Read more...
 
Kabinet MFK/PS/MAN: een desastreus financieel beleid
Thursday, 11 October 2012 20:00

Uit recente publicaties van de interim Minister President en de voormalige Secretaris Generaal van  het ministerie van Financiën blijkt dat de toestand van de overheidsfinanciën zeer kritiek is. Eerdere door het College Financieel Toezicht uitgevoerde analyses worden hiermee bevestigd.

Het wordt steeds duidelijker dat het voormalige kabinet MFK/PS/MAN een desastreus financieel beleid gevoerd heeft en op allerlei manieren getracht heeft  om dit te camoufleren door willens en wetens de samenleving niet, dan wel verkeerd te informeren.

Read more...
 


Page 1 of 4
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.