Home Press Releases Dutch 2013 Gebrek aan solidariteit van ambtenaren onacceptabel
Gebrek aan solidariteit van ambtenaren onacceptabel
Thursday, 17 January 2013 11:29

Het is telkens het zelfde liedje. De overheidsfinanciën vertoont grote tekorten waardoor een beroep op de gemeenschap gedaan moet worden om bij te springen. Dit dient te geschieden in de vorm van betaling van meer belastingen, premies sociale verzekeringen, hogere leges en retributies etc. Ieder keer wordt de nadruk gelegd op lastenverzwarende maatregelen ( = inkomstenverhogende maatregelen voor de overheid) voor de bevolking en nauwelijks of niet op verlaging van de overheidsuitgaven.

Een van de grootste uitgaven posten voor de overheid betreft personeelslasten.

Volgens de begroting 2013 bedragen de totale lasten ANG 1.618 miljoen waarvan ANG 474 miljoen bestemd zal zijn voor beloning personeel wat overeenkomt met 29,3% van de totale lasten. In de begroting 2013 wordt vermeld dat er dit jaar 3865 personen in dienst zullen zijn. Dit impliceert een gemiddelde jaarbeloning van ANG 122.639 per persoon. Voor Curaçaose begrippen is dit een riante beloning.

Uit berichten in de media blijkt dat ambtenaren niet bereid zijn om te bezuinigen op het onderdeel ziektekostenverzekering terwijl de rest van de gemeenschap dit wel moet doen, nota bene om de overheidsfinanciën in orde te krijgen zodat o.a. de salarissen en andere lasten voor werknemers in de publieke sector doorbetaald kunnen worden.

Is dit het type solidariteit welk de werknemers in de publieke sector voor ogen hebben?

Kennelijk gaat de Regering akkoord met de eis van de ambtenaren en bekrachtigt hiermee de tweedeling van de maatschappij. Heeft een Nationale Dialoog nog waarde?

Naar oordeel van de VBC is dit een onacceptabele ontwikkeling die indruist tegen iedere vorm van solidariteit en gelijke behandeling. Van gelijke verdeling van de pijn is geen sprake. Bovendien is dit een schoolvoorbeeld van een flagrante schending van het uitgangspunt de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dit riekt naar discriminatie: “Smal pa trahadonan sector priva i hanchi pa empeadonan gobiernu”.

In het kader van het algemeen belang zal het sociaal statuut moeten wijken dan wel zullen de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen voor de rest van de gemeenschap uitgesteld  moeten worden tot 2016 na afloop van het sociaal statuut.

Aan de bestuurders en parlementariërs om snel hierover een besluit te nemen.

Curaçao, 16 januari 2013
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.