Home Press Releases Dutch 2012 Onnodig Paniek Zaaien Komt Curaçao Niet Ten Goede
Onnodig Paniek Zaaien Komt Curaçao Niet Ten Goede
Wednesday, 24 October 2012 10:19

De verkiezingen op 19 oktober 2012 zijn zoals het in een democratische rechtstaat betaamt, keurig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Een welgemeend Pabien aan het electoraat en uiteraard de politieke partijen die als winnaars uit de bus zijn gekomen.

Nu het mandaat verstrekt is door de kiezers, is het zaak dat de politieke bestuurders zich gaan inzetten om de welvaart en het welzijn van alle burgers van Curaçao te verbeteren. Het is bekend dat er talrijke urgente sociaal maatschappelijke, financiële en economische vraagstukken zijn waarmee Curaçao momenteel wordt geconfronteerd die, dringend aangepakt en opgelost moeten worden. Inzet en hulp van een ieder kan hierbij gebruikt worden om snel tot verbeteringen te kunnen komen.

De interpretatie van het gros van de Nederlandse politiek (Tweede Kamer) en de Nederlandse pers dat de verkiezingsuitslag gezien moet worden als keuze voor onafhankelijkheid is kort door de bocht, voorbarig en zelfs onverantwoord. Het leef- en investeringsklimaat en het vertrouwen in de stabiliteit op ons eiland wordt namelijk onnodig en ten onrechte verder onder druk gezet met dergelijke simplistische, ongenuanceerde en onjuiste analyses en conclusies.

Allereerst was onafhankelijkheid niet de inzet van de verkiezingsstrijd. Ten tweede heeft 22,6% van het electoraat haar stem uitgebracht op Pueblo Soberano, de politieke partij die onafhankelijkheid nastreeft. Dit is niet de meerderheid. Ten derde en wellicht het belangrijkste argument is dat de bevolking van Curaçao het laatste woord heeft bij het besluit wel of niet onafhankelijk te worden. Dit hoofduitgangspunt is ook bevestigd en erkend door Pueblo Soberano.

Op de Nederlandse politici en pers wordt dan ook een dringend beroep gedaan om niet onnodig paniek te zaaien. Curaçao is het beste geholpen als er na jaren van discussie over de gewenste staatkundige structuur en het staatsrechtelijke model eindelijk rust op dit front komt.

In de optiek van de VBC dient de prioriteit gericht te zijn op de hierboven genoemde gebieden en de VBC is ervan overtuigd dat Nederland een positieve en constructieve bijdrage kan leveren tot het oplossen van deze vraagstukken.

Curaçao, 24 okt 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.