Home Press Releases Dutch 2012 Streven: hoog integriteitsniveau leiderschap Curaçao
Streven: hoog integriteitsniveau leiderschap Curaçao
Sunday, 14 October 2012 20:00

Het aantal indicaties en bewijsstukken dat het integriteitsniveau van de bestuurders op Curaçao onder het MFK/PS/MAN bewind van bedenkelijk niveau was stapelt zich op.

Bij velen bestaat de indruk dat in de afgelopen twee jaar Curaçao in rap tempo is afgegleden naar een situatie wat Dr. Tennyson Joseph van de West Indies University treffend geformuleerd heeft :

“Criminalization of the state. A point at which the politics of ideas, freedom, democracy, sovereignty and national self-determination gave way to the politics of money in a changed political culture driven by a new genre of politician… whose skills set is no different from that of the petty thief and average con man”.

Uit de analyse van Dr. Joseph komt  naar voren dat er sterke aanwijzingen zijn dat deze trend zich helaas in de Caribische regio aan het voltrekken is. Grote delen van de samenleving voelen zich aangetrokken door deze manier van politiek bedrijven en door deze genre  politici. Hierbij worden landen als Jamaica, Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago genoemd waar dit proces en deze ontwikkeling post hebben gevat.

Naar de bescheiden mening van de VBC is Curaçao niet gebaat bij het opgaan van deze richting en dient al het mogelijke gedaan te worden om te voorkomen dat wij in een dergelijke situatie terecht komen. Voor zover wij hier reeds in zijn beland, moet de situatie acuut worden teruggedraaid. De VBC pleit voor een beleid en aanpak dat gericht is op het bereiken van een hoog integriteitsniveau van bestuurders, parlementariërs en ander leiders binnen de gemeenschap. Onderzoek wijst namelijk uit dat een hoog integriteitsniveau het democratisch gevoel bevordert en de basis vormt voor deugdelijk bestuur, rechtszekerheid, vertrouwen, stabiliteit en een gezond en aantrekkelijk investerings en leefklimaat. Onder meer dient overwogen te worden om de volgende componenten onderdeel van een dergelijk beleid te laten vormen:

  • integriteit en deskundigheidseisen bestuurders a la private financiële sector;
  • onafhankelijke, professionele en eerlijke Pers;
  • onafhankelijke en professionele screening van bestuurders waarna de resultaten publiekelijk bekend worden gemaakt;
  • versterking van instituten zoals PG/OM, CBCS, Raad van Advies, SER, Ombudsman, UNA, voorname overheids n.v.’s:
  • goed geschoolde, opgeleide en kritische burgers die mondig zijn en niet klakkeloos achter politici aanlopen;
  • geen intimidatie en verbaalgeweld (angstcultuur )

Het nieuws dat het interim kabinet een screeningswet heeft ontworpen die aan de Staten ter goedkeuring zal worden aangeboden is positief nieuws en moet worden ondersteund.

Het ziet er naar uit dat in termen van Dr. Tennyson Joseph  Curaçao op 19 oktober a.s. voor de  volgende  keuze wordt gesteld: “Voting on principles or voting for money”

Het electoraat zal deze keuze moeten maken en daarmee de richting en toekomst van Curaçao bepalen.

De VBC doet een beroep op de kiezers om in ieder geval te gaan stemmen en na te denken wat de beste koers voor Curaçao is.

Curaçao, 15 oktober 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.