Home Press Releases Dutch 2012 Antidemocratisch Handelen Funest Voor Curaçao
Antidemocratisch Handelen Funest Voor Curaçao
Wednesday, 26 September 2012 20:00

Het is duidelijk dat de al weken durende politiek-bestuurlijke crisis waarmee Curaçao wordt geconfronteerd het Land geen goed doet. Integendeel de crisis brengt Curaçao op alle gebieden grote schade toe. Hoe langer deze duurt des te groter de schade zal zijn.

De VBC betreurt deze ontwikkeling ten zeerste. Dat het zover heeft kunnen komen is te wijten aan het feit dat een aantal parlementariërs en bestuurders zich niet wensen te houden aan de basisbeginselen van democratie en behoorlijk bestuur. 

Integendeel ze hebben het lef om allen die (terecht) een andere mening hebben en daar naar handelen te betichten van onjuiste en antidemocratisch handelen.

In een democratische rechtsstaat dient naar bescheiden mening van de VBC de hoofdregel, de meerderheid bepaalt, te gelden en te worden nageleefd. Sedert wanneer is het ondemocratisch indien de wens van de meerderheid van het parlement wordt nageleefd? Het niet respecteren hiervan leidt tot vertrapping van de democratie en zoals de praktijk uitwijst tot chaos. 

Het besluit van de  Gouverneur om op verzoek van de meerderheid van de Staten een formateur aan te wijzen die belast wordt met de vorming van een interim kabinet, ten einde zo uit de impasse te geraken is naar oordeel van de VBC de juiste beslissing.Immers het besluit van de Gouverneur stoelt volledig op bovengenoemd basisbeginsel: een kabinet moet kunnen rekenen op een meerderheid in de Staten.

In een parlementaire democratie is de wil van een parlementaire meerderheid  doorslaggevend ook voor een demissionair kabinet. Op grond hiervan is het verweer van de demissionaire Minister President tegen het besluit van de Gouverneur met alle respect voor de talrijke aangedragen juridische argumenten ter staving hiervan weinig overtuigend.

De Gouverneur die handelt zoals het hoort in een democratische rechtstaat te beschuldigen van partijdigheid met onheuse argumenten toont weinig respect voor de functie van Gouverneur.

In het belang van Curaçao wordt een dringend beroep gedaan op de demissionaire Minister President en diens kabinet om gevolg te geven aan de uitvoering van de moties van wantrouwen die door een meerderheid van de Staten is aangenomen.Oproep tot verzet die mogelijkerwijs tot verstoring van de openbare  orde zal kunnen leiden is uit den boze omdat de schade die Curaçao reeds geleden heeft vanwege deze constitutionele crisis alleen maar zal verergeren. Curaçao kan zich dit niet veroorloven.

 

Curaçao, 27 sept 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.