Home Press Releases Dutch 2012 Leefbaarheid Curaçao in het geding
Leefbaarheid Curaçao in het geding
Wednesday, 19 September 2012 08:23

Met grote afschuw heeft de VBC kennis genomen van berichtgeving in de media over de zoveelste atrako waarbij een echtpaar op gruwelijke wijze door de daders is doodgeschoten. Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat hardwerkende burgers en ondernemers het slachtoffer worden van overvallen, berovingen alsook steek en schietpartijen met dodelijke afloop. De VBC betuigt haar medeleven aan de familie van betrokken slachtoffers. Curaçao is langzamerhand onleefbaar geworden voor burgers in het algemeen en zakenmensen in het bijzonder. Hopi tristu en onacceptabel.

Het gevoel dat de autoriteiten de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en overvallen die steeds bruter en gewelddadiger worden niet meer kunnen beheersen, neemt steeds meer toe. In ieder geval is de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de gepresenteerde plannen en oplossingsrichtingen van de Minister van Justitie en de politie sterk aan het afnemen. Veel burgers en ondernemers geloven er niet meer in en voelen zich steeds meer bedreigd.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling omdat eigenrichting de volgende stap zal zijn.  Een “wild west” situatie is het laatste waar Curaçao op zit te wachten. In ieder geval zal een dergelijke ontwikkeling de economie en het investeringsklimaat niet ten goede komen.  Minder vertrouwen leidt tot minder investeringen, minder economische groei en daardoor minder banen, toename van de armoede en daarmee meer criminaliteit en atrako’s. Deze desastreuze neerwaartse spiraal moet een halt worden toegeroepen en worden omgebogen.

Het is duidelijk dat op zeer korte termijn de situatie van “law and order”  moet worden hersteld. Niet alleen kan hierbij gedacht worden aan invoering van maatregelen zoals meer politie op straat, “zero tolerance” optreden, intensievere communicatie politie en buurt (wijkagenten), betere afstemming politie en beveiligingsbedrijven, doch ook hulp en expertise inroepen van buiten Curaçao en uiteraard ook stoppen met het gebruik van verbaal en fysiek geweld in het politiek gebeuren.

Bestuurders en parlementariërs moeten het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet goed volgen echter helaas bestaat de indruk dat het geven van slecht voorbeeld thans de overhand heeft. Zich zelf beschermen door gewapende “body guards” in te huren op kosten van de gemeenschap is een unfaire en eenzijdige optie. Een ieder in de gemeenschap heeft namelijk recht op gelijke bescherming door de overheid.

Herstel van de leefbaarheid van Curaçao is thans in het geding. Een ieder wordt opgeroepen om zijn/haar steentje hiertoe bij te dragen. Van de autoriteiten wordt actie en nog eens actie verwacht. Neem en toon uw verantwoordelijkheid. Als deze uitblijft dan blijft alleen nog het beangstigend scenario van eigenrichting over. Dit zou het einde betekenen van dushi Korsou als democratische rechtstaat.

Curaçao, 19 september 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.