Home Press Releases Dutch 2012 Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft een coup gepleegd
Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft een coup gepleegd
Friday, 31 August 2012 20:00

Op vrijdag 24 augustus 2012 heeft de Voorzitter van de Staten  onder het mom dat hij niet mee werkt aan een “parlementaire staatsgreep” alle openbare Statenvergaderingen voor onbepaalde tijd geschorst. Discussie en inspraak van de Staten werden niet toegestaan. Dit besluit heeft hij eigenhandig genomen. Met deze daad heeft de Voorzitter van de Staten, in tegenstelling tot hetgeen hij beweert, niet een staatsgreep voorkomen maar zelf een coup gepleegd.

Om de volgende redenen veroordeelt de VBC  het optreden en handelswijze van de Voorzitter van de Staten en wijst deze ten sterkste af:

  • Het buitenspel zetten van de Staten, het hoogste orgaan van het land Curaçao, is ondemocratisch, ongeoorloofd en onwettig.
  • Machtsmisbruik: de Voorzitter van de Staten heeft op flagrante wijze misbruik gemaakt van de macht die verbonden is aan deze functie.
  • Niet de Voorzitter van de Staten beslist hoe het Reglement van Orde van de Staten geïnterpreteerd en uitgevoerd moet worden maar de Staten zelf. Het is ongehoord en onacceptabel dat de Voorzitter in zijn eentje besluit om de Staten een vergader en spreek verbod op te leggen.
  • De handelswijze van de Voorzitter is dictatoriaal en een schending van de fundamentele beginselen van het Curaçaos staatsrecht. Zeer onzorgvuldig en wellicht ook onrechtmatig. Voor alle duidelijkheid dient gesteld te worden dat het niet de eerste keer is dat de Voorzitter van de Staten zich bedient van dit soort hoogst laakbare praktijken.

Het sturen van een brief naar de Gouverneur door de  meerderheid van de Staten waarin het optreden van de Voorzitter  wordt veroordeeld en een beroep wordt gedaan om met spoed een consultatie ronde op te starten wordt onderschreven.

Naar oordeel van de VBC dient deze actie evenwel verder uitgebreid te worden om tot een zo spoedig mogelijk herstel van de democratie te komen. Op alle Statenleden die een democratische rechtstaat voorstaan wordt een dringend beroep gedaan om alle geoorloofde (rechts)middelen aan te wenden om dit doel te bereiken. Onder meer kan gedacht worden aan het gezamenlijk en als één blok opstarten van civielrechtelijke en/of bestuursrechtelijke procedures, organiseren van informatie en bewustwordingscampagnes, organiseren van grote gezamenlijke (protest) acties etc.

Wederom wil de VBC met klem er op attenderen dat politieke en/of regeer instabiliteit averechts werken op het bereiken van duurzame economische groei en ontwikkeling.  Deze is echter onontbeerlijk om de bestaande zorgwekkende financieel en sociaal-economische problemen waarmee Curaçao thans wordt geconfronteerd structureel op te lossen.

 

Curaçao, 1 september 2012

Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.