Home Press Releases Dutch 2012 Affaire Kranshi legt manco’s huisvestingbeleid overheid bloot
Affaire Kranshi legt manco’s huisvestingbeleid overheid bloot
Monday, 11 June 2012 08:31

De berichtgeving in de media over de kwestie voorgenomen verhuizing van de afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Verkiezingen beter bekend als “Kranshi” wordt steeds verwarrender. Eerst was er sprake van verhuizen vanwege kostenbesparing waarbij huur omgezet zou worden in (huur)koop. De maandelijkse huurkosten van het huren van het Kranshi gebouw zou ANG 56.000 per maand bedragen. Vervolgens verschenen berichten dat de maandelijkse huur van het St Thomas College ANG 125.000 zou gaan bedragen.

De Minister maakte daarna bekend dat het om een maandelijks huurbedrag van ANG 80.000 zou gaan waarbij naast Kranshi meerdere overheidsdiensten in het St Thomas gebouw gehuisvest zullen worden. De verhuizing zou per 1 juli 2012 haar beslag moeten krijgen.

 

In het geharrewar van huur bedragen, die overigens heel wat vragen oproept, zijn andere relevante onderwerpen die nauw gelinieerd zijn aan dit vraagstuk niet of nauwelijks aan bod geweest. Onder meer:

  • Hoe staat het met de bereikbaarheid van het nieuwe onderkomen van Kranshi en/of andere overheidsdiensten voor het publiek? Zijn er voldoende transport en parkeerfaciliteiten? Wordt voldaan aan het uitgangspunt dat de overheid de samenleving moet dienen en niet vice versa?
  • Hoe staat het bij verhuizing met de afgifte van een belangrijk document als paspoorten? Is het beveiligingsniveau adequaat en acceptabel ?   Kortom is paspoortverstrekking aan de bevolking voldoende gewaarborgd?
  • Is het correct dat de overheid in het bezit is van vele panden die om onbekende redenen niet worden gebruikt? Zo ja, waarom gebeurt dit niet? Is dit niet goedkoper en doelmatiger?
  • Hoe heeft selectie van St Thomas College plaatsgevonden? Is er sprake geweest van een openbare aanbesteding?
  • Wat is het huisvestingsbeleid van de overheid o.a. koop of huur en hoe past verhuizing van Kranshi hierin? Vanwaar de haast?

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat van transparant beleid en handelen van de Regering nauwelijks sprake is. Ook kunnen vragen worden gesteld ten aanzien van de deugdelijkheid van bestuur. Zouden deze ontwikkelingen de aanleiding geweest zijn voor de Gouverneur om schriftelijk vragen te stellen aan de verantwoordelijke Minister en zijn bezorgdheid te uiten over de gang van zaken bij Kranshi?

De affaire Kranshi vertoont alle kenmerken van onzorgvuldig en ondeugdelijk bestuur en riekt naar nepotisme, een praktijk dat de VBC ten zeerste betreurt.

Curaçao heeft behoefte aan en recht op integer bestuur. “Good governance” is een noodzakelijk voorwaarde om vertrouwen op te bouwen en zo tot duurzame (economische) ontwikkeling te komen.

Curaçao, 8 juni 2012

Bestuur VBC

 
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.