Home Press Releases Dutch 2012 Kabinet MFK/PS/MAN vult eigen visie niet in
Kabinet MFK/PS/MAN vult eigen visie niet in
Thursday, 08 March 2012 20:00

Met diepe triestheid en enorme teleurstelling moet geconstateerd worden dat het kabinet MFK/PS/MAN  niet bereid is om daadwerkelijk invulling te geven aan haar zelf geformuleerde visie: “In 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met een hoog leefklimaat, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het beste uit zich zelf te halen”.

Integendeel in plaats van een reflectie moment in te bouwen blijft dit kabinet volharden in het implementeren van een beleid dat gebaseerd is op het doelbewust afbreken van essentiële en waardevolle instituten en entiteiten waarop een democratisch Curaçao is gefundeerd.

Zonder uitputtend te zijn kunnen hierbij de volgende instellingen worden genoemd waarop systematisch aanslagen door dit kabinet  worden gepleegd:
  • De Rechtelijke macht;
  • De Staten;
  • De vrije Pers;
  • De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten;
  • De Veiligheidsdienst Curaçao;
  • Voorname overheidsbedrijven, stichtingen en diensten zoals Aqualectra, Curoil, RDK, UTS, CPA, Universiteit van Curaçao, Kranchi;
  • Aan deze (te lange) rij is inmiddels ook het instituut Ombudsman gevoegd.

De gevolgen van deze negatieve en op afbreken gerichte aanpak en werkwijze kunnen uiteraard niet uitblijven en beginnen zich steeds meer te openbaren onder meer:

  • Alsmaar verdere groeiende  maatschappelijke verdeeldheid en verharding  welke zich manifesteert in nog meer  protest uitingen zoals onder meer toenemend aantal rechtszaken, lekken van gegevens en openbare protestmanifestaties (Frente Civil) .
  • Aantasting van het vertrouwen en verslechtering van het investeringsklimaat. Dit blijkt onder meer uit de recent door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde resultaten van de conjuctuur enquete van december 2011. Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkeling gepaard zal gaan met verlies van arbeidsplaatsen, dalende inkomsten, vermindering van deviezien, kortom afnemende economnische groei en zelfs krimp. Een receptuur voor armoede.

De polariserende aanpak van het kabinet zal niet resulteren in het verwezenlijken van haar hierboven aangehaalde eigen geformuleerde visie. Eerder tot drastische vermindering van de welvaart en aantasting en  verslechtering van het leefklimaat en het welzijn almede toenemende conflicten.

Om het tij te keren zal het kabinet het pad van confrontatie moeten verlaten en de weg van dialoog moeten opzoeken.

In het belang van Curaçao wordt op de Regering een beroep gedaan om deze route te volgen.

 

Curaçao, 9 maart 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.