Home Press Releases Dutch 2012 Integriteit Kabinet Schotte blijft een issue
Integriteit Kabinet Schotte blijft een issue
Wednesday, 09 May 2012 20:00

Indien de berichten welke de afgelopen dagen in de media zijn verschenen over de handelwijze en besluiten van leden van de Regering juist zijn, dan zijn deze de zoveelste bevestiging dat het bar en boos gesteld is met de integriteit van het kabinet MFK/PS/MAN.

Concreet gaat het hierbij om de volgende kwesties die de media de laatste tijd hebben gedomineerd:

  • Versturen van een brief van de Minister van Justitie naar het State Department van de USA met als inhoud opheffen van beslaglegging van banktegoeden van een (verdacht) persoon waarvan het justitieel onderzoek nog gaande is. Volgens de Minister van Justitie klopt dit niet, echter na integrale publicatie van de tekst van de brief in de media moet ernstig getwijfeld worden aan het verweer van de Minister.De Minister beroep zich op onrechtmatig handelen van het Openbaar Ministerie terwijl dit  instituut bij monde van de Procureur-Generaal aangeeft dat conform gehandeld is op grond van een besluit van de onafhankelijke rechter. Is het niet de onafhankelijke rechter die oordeelt of beslagen wel of niet onrechtmatig zijn?  De rechtstreekse inmenging van de Minister in een lopende individuele strafzaak  is uiterst bedenkelijk en schokkend. Hier is sprake van flagrante schending van onze  rechtstaat die gebaseerd is op de Trias Politica beginselen.
  • De kwestie Minister President en de VDC.  Na alle in de media verschenen berichten over deze kwestie op een rij gezet te hebben wijst alles in de richting dat het grotendeels de MinPres zelfs de oorzaak is die de perikelen bij de VDC heeft veroorzaakt. Onder meer zijn gerechtelijke vonnissen betreffende pogingen om het hoofd van de VDC op een zijspoor te zetten stelselmatig genegeerd. Nu beweert de MinPres op basis van gegevens uit naar zijn zeggen “zeer geheime rapporten” dat de medewerkers van de VDC pogingen tot het plegen van een coup hebben gepleegd. Tegelijkertijd is er kennelijk sprake van een opgelegde zwijgplicht en is er blijkbaar ook geen aangifte van plegen van strafbare feiten gedaan.  Wat is hiervan waar en hoe kunnen betrokkenen zich hiertegen verweren? Zeer verwarrend, onduidelijk en mogelijk zelfs unfair. Dit geldt ook voor de aangekondigde parlementaire enquête. Wat gaat worden onderzocht, hoe luiden de “terms of references “ van een dergelijk onderzoek, wie bepaald deze ?
  • De intentie van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport om een medewerkster een gigantische promotie te verstrekken. Na publieke druk schijnt het dat de eerder door de Minister genomen beslissing te zijn teruggedraaid.
  • Uit deze voorvallen kan de conclusie worden getrokken dat het optreden van de Regering Schotte meer vragen oproept dan  het beantwoord en niet bepaald de schoonheidsprijs verdient. Veeleer kenmerkt het optreden zich door gebrek aan transparantie, ongeloofwaardig en hypocriet handelen, machtsmisbruik, manipulatie kortom allesbehalve integer.

In andere democratische rechtsstaten waar integriteit (terecht) nog een grote rol speelt zou de handelswijze van de hierboven aangehaalde bewindslieden geheid aanleiding gevormd hebben tot aftreden.

Immers aantasting van de geloofwaardigheid draagt niet bij tot vertrouwen en dat is een minimum basisvoorwaarde om als minister aan te kunnen blijven.

De VBC kan niet genoeg benadrukken dat duurzame sociaal-economische ontwikkeling alleen gerealiseerd kan worden indien sprake is van vertrouwen. Integriteit vervult hierbij een sleutelrol. In het belang van een gezonde ontwikkeling van Curaçao zou het kabinet MFK/PS/MAN er goed aan doen om daadwerkelijk hiernaar te handelen.

 

Curaçao, 10 mei 2012
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.