Home Press Releases Dutch 2020 COVID-19 Oplossingen vergen collectieve inzet
COVID-19 Oplossingen vergen collectieve inzet
Saturday, 04 April 2020 13:40

De gevolgen van COVID-19 hebben de hele wereld inmiddels in een diepe crisis gebracht. Met name op het gebied van gezondheidszorg en economie zijn de gevolgen enorm. Om beide crises aan te pakken is het zeer belangrijk dat iedereen met elkaar samenwerkt om tot oplossingen te komen. Een crisis creëert evenwel naast de initiële grote problemen ook nieuwe mogelijkheden. Zaak is om, zoals hiervoor opgemerkt alle stakeholders met elkaar samenwerken om de best mogelijke oplossingen voor de gemeenschap te ontwikkelen.

Helaas is vooralsnog de economische crisis, die voortgevloeid is uit de genomen maatregelen ter beteugeling van de gezondheid crisis, niet met eenzelfde daadkracht, samenwerking en innovatie geadresseerd. Teleurstellend aangezien deze crisis zeker op termijn eveneens catastrofale gevolgen kan hebben voor de gemeenschap. Om deze crisis te bezweren is dan ook op dit gebied samenwerking tussen de stakeholders, innovatief denken en daadkrachtige besluitvorming hard nodig. Veel ondernemingen zijn inmiddels noodgedwongen gestopt met hun activiteiten en worden thans ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Sluiten van bedrijven zal leiden tot (permanent) verlies van banen alsmede inkomsten voor de overheid. Het niveau van welvaart en het welzijn van de samenleving zal hierdoor onnodig zwaar op de proef worden gesteld terwijl ook de veerkracht welke noodzakelijk is na de initiële crisis verloren gaat.

De regering, werknemers en werkgevers dienen zich nu te verenigen om innovatieve oplossingen te bedenken en doortastende beslissingen te nemen om de groeiende economische crisis zoveel mogelijk het hoofd te bieden. We zullen allemaal water bij de wijn moeten doen om ons hier doorheen te slaan maar belangrijk is dat we het samen doen met respect voor ieders belangen.

De vooralsnog onzekere conceptplannen en de huidige houding van de SOAW waarbij geen creativiteit en flexibiliteit wordt betracht om win- win situaties te creëren ter bescherming van zowel bedrijven als de daarmee samenhangende arbeidsplaatsen zal tot gevolg hebben dat vele bedrijven en arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Tot op dit moment heeft de SOAW, de vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers niet uitgenodigd voor een gesprek om de nood en voorstellen van mogelijke oplossingen aan te horen. Op dit punt kan het dus aanzienlijk beter. Het bedrijfsleven respecteert de bestaande wetgeving maar halsstarrig vasthouden hieraan zonder een “openmind“benadering in een situatie veroorzaakt door overmacht getuigt niet van creatief en innovatief leiderschap. Op deze manier zou dan de enige oplossing zijn dat een groot deel van de bestaande bedrijven zonder meer failliet gaat. Dat is ook volgens de bestaande wet. Naar onze mening zouden de drie partners dit evenwel niet moeten willen.

Het is ons inziens evident dat voor het behoud van zoveel mogelijk banen de relevante partijen, zijnde de lokale overheid, werkgevers, werknemers, ondersteund door de Nederlandse overheid, tezamen en eendrachtig passende oplossingen dienen te formuleren voor de korte, middellange en lange termijn. Van belang is hierbij dat de economie en de gemeenschap weerbaarder wordt tegen situaties zoals deze. Hiervoor zijn evenwel innovatie en structurele hervormingen nodig. Als we het even tezamen goed aanpakken zal dat uitsluitend voordelen voor de gehele gemeenschap van Curaçao tot gevolg hebben.

Vanuit het bedrijfsleven wordt mitsdien dan ook een beroep op de Regering gedaan om met dezelfde leiderschap en daadkracht, die getoond is bij de aanpak van de gezondheidscrisis als gevolg van Covid-19, ook te hanteren voor de ontstane sociaaleconomische crisis. Er moet ook hier daadkracht worden getoond om een sociaal economische catastrofe voor ons land te voorkomen. Concreet gaat het om nemen van maatregelen ter behoud van zoveel mogelijk banen, bedrijven en inkomsten op basis van solidariteit voor de bevolking die in zijn geheel geen inkomen meer heeft als gevolg van de door de Overheid genomen maatregelen. Laten we samen aan innovatieve win- win oplossingen werken in het voordeel van de gemeenschap, de werknemers, werkgevers en de overheid.

De tijd dringt. De werkgevers en werknemers moeten duidelijkheid krijgen of zij wel of niet externe hulp zullen krijgen en of er steunmaatregelen komen. Hoe langer de onzekerheid duurt des te moeilijker het wordt om de continuïteit van ondernemingen te kunnen waarborgen. Sluiten zal dramatische gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en inkomsten van zowel de werknemers als de overheid op zowel korte, middellange als de lange termijn. Zoals we de laatste tijd enkele keren hebben gehoord “never waste a good crisis”, let’s not! We moeten per ommegaande overgaan tot vaststellen van concrete maatregelen die kunnen worden uitgevoerd.

 

Curaçao, 3 april 2020
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.