Home Press Releases Dutch 2020 “Performance Toerisme 2019”
“Performance Toerisme 2019”
Friday, 21 February 2020 12:25

Uit de recent door CTB, CHATA, CPA en MEO gepubliceerde cijfers blijkt dat in 2019 het toerisme verder gegroeid is. Dit is goed nieuws.

Zowel het aantal verblijf als cruise toeristen namen toe. Het aantal in 2019 bezoekende cruise toeristen was zelf een record. Nog niet eerder heeft Curaçao zoveel toeristen in één jaar tijd mogen verwelkomen.

Source: CTB

 

Het toerisme is een van de weinige economische sectoren dat groei vertoont. Deze activiteit moet dan ook worden gekoesterd en tevens dienen de voorwaarden gecreëerd en verbeterd te worden om de groei te continueren en zelfs te versnellen. Dit is van groot belang voor de werkgelegenheid, inkomen, deviezen kortom voor handhaving en verbetering van de welvaart en het welzijn.

De VBC onderstreept het belang dat gewerkt wordt aan de door de sector geïdentificeerde knelpunten in het bijzonder de onderdelen veiligheid, goed opgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten, meer airlift, promotie en marketing en de internationale concurrentiepositie. Met betrekking tot laatstgenoemd punt is het belangrijk dat ons toeristisch product niet te duur wordt t.o.v. de regio. Buiten het feit dat afgelopen sept 2019 de accijnzen op dranken/bier en wijn drastisch zijn verhoogd, zal de voorgenomen ABB op het leveren van gecombineerde diensten binnen de hospitality sector, een extra risico vormen voor de kostprijs van het toeristisch product. In heroverweging nemen van deze maatregel zou verstandig zijn. Andere aandachtspunten zoals voldoende aanbod stageplekken, openbaar vervoer en deugdelijke kinderopvang zijn ook uitdagingen waarvoor een adequate oplossing gevonden moet worden.

Er zijn concrete indicaties om optimistisch te zijn. Onder meer het akkoord dat Corendon met de KLM gesloten heeft om 250.000 stoelen te reserveren, de bekendmaking van de KLM om in april mei 10 extra vluchten in te zetten, afronden van diverse uitbreidingen o.a. Blauwbaai, Coral Estate, aanvang bouw Marriott Courtyard, aankondiging bouw Pen resort hotel, start nieuwbouw voormalig Coral Cliff en nog andere projecten.

Het toerisme bewijst hoe de comparatieve voordelen van Curaçao benut kunnen worden om welvaart te creëren. Krachten bundelen, samenwerken en scheppen van de juiste voorwaarden is de sleutel voor succes.

Willemstad, 20 februari 2020

Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.