Home Press Releases Dutch 2020 Bestuurlijke/regeer instabiliteit schrikbarend
Bestuurlijke/regeer instabiliteit schrikbarend
Wednesday, 05 February 2020 19:33

Bij de traditionele eindejaarlunch van de VBC van 3 december 2019 heeft de MinisterPresident gesignaleerd dat er sprake is van gebrek aan voldoende en adequate capaciteit in de publieke sector.

 Hij wordt hierbij ondersteund door het IMF dat op 2 december 2019 het volgende rapporteert: “Significant capacity building supported by adequate resources is needed to enable the reforms”.

In januari 2019 maakt het IMF in het Kingdom of the Netherlands- Curaçao and Sint Maarten Country Report 2018 article IV consultation eveneens bekend dat “Structural impediments continue to stifle growth in the union and should be decisively tackled. Red tape, weak governance, antiquated regulations, skills mismatches, and infrastructure bottlenecks are among the key impediments facing the private sector in both countries”.

Begin 2019 trad de Minister van Economische Zaken en Ontwikkeling af. Begin 2020 de Minister van Onderwijs Wetenschappen Cultuur en Sport. Hiermee is de 74ste ministerwisseling sinds 10-10-10 een feit (voor details vide onderstaand overzicht). Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkeling, die kennelijk structurele vormen begint aan te nemen, bijdraagt aan de gebrekkige capaciteit in de publieke sector en tegelijkertijd één van de hoofdoorzaken is van de economische krimp die zich al jaren manifesteert. Alles wijst in de richting dat de hoge frequentie van ministerswisselingen bevordert dat voeren van een stabiel beleid onder druk komt te staan. Mede vanwege de correct door de Minister-President geconstateerde gebrek aan ambtelijke capaciteiten en competenties zorgt veelvuldige wisseling van de wacht niet voor de noodzakelijke continuïteit. Dit proces is ook niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de economie en evenmin in de politiek.

Bij de politieke partijen en door hun aan te wijzen bestuurders wordt aangedrongen om kritisch naar dit vraagstuk te kijken en met duurzame praktische werkzame oplossingsmodellen te komen. De Curaçaose economie is gebaat bij een situatie waar sprake is van regeer -en bestuurlijke stabiliteit gekoppeld aan deugdelijk bestuur. Uit onderstaande tabel blijkt dat in de periode oktober 2010 tot en met februari 2020 maar liefst 74 Ministers mutaties zich te hebben voltrokken. Niet alleen is er sprake van instabiliteit en een ernstig obstakel voor economische groei, doch deze ontwikkeling komt de overheidsfinanciën ook niet ten goede.

Aantal Ministers wijzigingen periode okt 2010 - febr 2020 Curaçao

Ministerie Algemene Zaken/MinPres

8

Ministerie Financiën

5

Ministerie Economische Ontwikkeling

8

Ministerie Onderwijs Wetenschap Cultuur Sport

12

Ministerie Bestuur Planning en Dienstverlening

10

Ministerie Verkeer Vervoer Ruimtelijke Planning

8

Ministerie Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn

10

Ministerie Justitie

6

Ministerie Gezondheid Milieu en Natuur

7

Totaal aantal mutaties

74

Bron: diverse media publicaties


Curaçao, 5 februari 2020
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.