Home Press Releases Dutch 2019 Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Thursday, 12 December 2019 18:29

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Het verlagen van de overheidsuitgaven, althans in lijn brengen met de inkomsten, is de beste en meest duurzame oplossing om de noodzakelijke macro economische stabiliteit en vertrouwen te krijgen. Thans is dit niet het geval, met als gevolg langdurige economische krimp, onvoldoende investeringen, zeer hoge werkeloosheid, dalende inkomens, kortom sobere toekomstperspectieven. Het roer moet om.

Tegen deze achtergrond zijn de door de Regering aangekondigde plannen om voor de indexering, loontreden en lumpsum uitkeringen in de publieke sector de zgn. nullijn toe te passen noodzakelijk. Het moet echter niet bij voornemens blijven anders belanden wij weer in een situatie van “papieren bezuiniging” zoals geconstateerd is door de Commissie Begrotingsdoorlichting 2019-2022 (Cie. Carolina). Daadwerkelijke uitvoering van deze plannen is dringend vereist om de overheidsfinanciën structureel gezond te maken en daarmee een concrete bijdrage te leveren aan economisch herstel en groei.

Uit de cijfers begroting Curaçao 2020 (vide onderstaande tabel) blijkt dat er ruimte is om deze maatregelen door te voeren. De gemiddelde bezoldiging in de publieke sector bedraagt ANG 5261 per maand. Daarmee behoren overheid employees tot de best verdienende werknemers op Curaçao, naast een goede rechtspositie.


Personeelsindicatoren 

Omschrijving

 Begroting 2019
(via salarisgegevens
maart 2018)

 Begroting 2020
(via salarisgegevens
april 2019)

Aantal personeel

3,349

3,416

Gemiddelde Bezoldiging (Naf)

5,261

5,205

Modale bezoldiging (Naf)

7,387

7,596

Mediaan bezoldiging (Naf)

4,921

4,921

Gemiddelde leeftijd

47

50

Gemddeld aantal dienstjaren

16

18

Bron: Begroting Curaçao 2020

 

Wellicht is het ook goed om te beseffen dat door de slechte financieel-economische situatie duizenden werknemers in de private sector al jaren op de “nullijn” zitten en zelfs hun baan zijn kwijtgeraakt. De werkeloosheid die in 2018 naar 2019 is gestegen van 13.4% naar 21.2%, spreekt boekdelen. Ook zijn er andere groepen in de samenleving waaronder de  AOV’ers en onderstand gerechtigden die al jaren geen indexering laat staan verhoging hebben ontvangen. Het verzet van de overheidsbonden is vanuit hun optiek wellicht begrijpelijk, maar weinig realistisch zeker als gekeken wordt naar de positie van andere groepen werknemers en werkenden op het eiland. Op de bonden wordt dan ook een beroep gedaan zich constructief en realistisch op te stellen om zo Curaçao uit de economische crisis te trekken. Het zijn juist de economische indicatoren waar rekening mee moet worden gehouden en die aangeven of een economie weerbaar genoeg is. Er zal samen (overheid en private sector) moeten worden opgetrokken om het hoofd te bieden tegen de huidige economische crisis.


Curaçao, 12 december 2019

Bestuur VBC

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Het verlagen van de overheidsuitgaven, althans in lijn brengen met de inkomsten, is de beste en meest duurzame oplossing om de noodzakelijke macro economische stabiliteit en vertrouwen te krijgen. Thans is dit niet het geval, met als gevolg langdurige economische krimp, onvoldoende investeringen, zeer hoge werkeloosheid, dalende inkomens, kortom sobere toekomstperspectieven. Het roer moet om.

Tegen deze achtergrond zijn de door de Regering aangekondigde plannen om voor de indexering, loontreden en lumpsum uitkeringen in de publieke sector de zgn. nullijn toe te passen noodzakelijk. Het moet echter niet bij voornemens blijven anders belanden wij weer in een situatie van “papieren bezuiniging” zoals geconstateerd is door de Commissie Begrotingsdoorlichting 2019-2022 (Cie. Carolina). Daadwerkelijke uitvoering van deze plannen is dringend vereist om de overheidsfinanciën structureel gezond te maken en daarmee een concrete bijdrage te leveren aan economisch herstel en groei.

Uit de cijfers begroting Curaçao 2020 (vide onderstaande tabel) blijkt dat er ruimte is om deze maatregelen door te voeren. De gemiddelde bezoldiging in de publieke sector bedraagt ANG 5261 per maand. Daarmee behoren overheid employees tot de best verdienende werknemers op Curaçao, naast een goede rechtspositie.

Wellicht is het ook goed om te beseffen dat door de slechte financieel-economische situatie duizenden werknemers in de private sector al jaren op de “nullijn” zitten en zelfs hun baan zijn kwijtgeraakt. De werkeloosheid die in 2018 naar 2019 is gestegen van 13.4% naar 21.2%, spreekt boekdelen. Ook zijn er andere groepen in de samenleving waaronder de  AOV’ers en onderstand gerechtigden die al jaren geen indexering laat staan verhoging hebben ontvangen. Het verzet van de overheidsbonden is vanuit hun optiek wellicht begrijpelijk, maar weinig realistisch zeker als gekeken wordt naar de positie van andere groepen werknemers en werkenden op het eiland. Op de bonden wordt dan ook een beroep gedaan zich constructief en realistisch op te stellen om zo Curaçao uit de economische crisis te trekken. Het zijn juist de economische indicatoren waar rekening mee moet worden gehouden en die aangeven of een economie weerbaar genoeg is. Er zal samen (overheid en private sector) moeten worden opgetrokken om het hoofd te bieden tegen de huidige economische crisis.

 

Omschrijving

 Begroting 2019
(via salarisgegevens
maart 2018)

 Begroting 2020
(via salarisgegevens
april 2019)

Aantal personeel

3,349

3,416

Gemiddelde Bezoldiging (Naf)

5,261

5,205

Modale bezoldiging (Naf)

7,387

7,596

Mediaan bezoldiging (Naf)

4,921

4,921

Gemiddelde leeftijd

47

50

Gemddeld aantal dienstjaren

16

18

 

 

Bron: Begroting Curaçao 2020

Curaçao, 12 december 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.