Home Press Releases Dutch 2019 Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Thursday, 28 November 2019 21:14

De oproep van de Minister-President tot eenheid in de missie de Isla raffinaderij open te houden en daarbij zoveel mogelijk banen en inkomen te behouden wordt door de VBC onderstreept en ondersteund.

Uit alle analyses en studies blijkt dat het op dit moment sluiten van de raffinaderij ernstige financiële en sociaaleconomische gevolgen zal hebben mede vanwege het feit dat Curaçao in een fase verkeert waar reeds geruime tijd sprake is van economische krimp en malaise.

Tegen deze achtergrond dienen de reeks van eisen welke de Isla vakbonden gesteld hebben aan de Regering voordat deze een overeenkomst aangaat met een nieuwe exploitant en private onderneming, als niet realistisch te worden beschouwd. Het antwoord van de Minister-President dat het onmogelijk is om garanties te verstrekken ten aanzien van werk, inkomen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden is daarom meer dan terecht.

Het recente verleden heeft uitgewezen dat mede als gevolg van onbezonnen acties van de vakbonden een overeenkomst met een serieuze nieuwe exploitant van de raffinaderij (Motiva enterprises/Aramco) op het laatste moment toen niet door is gegaan. We moeten leren van het verleden, namelijk dat ondoordachte acties averechts kunnen werken, in dit geval zowel voor huidige als toekomstige geïnteresseerden, waarbij Curaçao het onderspit moet delven.

Het is niet alleen de Isla werknemers maar intussen veel andere bedrijven die werknemers hebben moeten afvloeien. We bevinden ons in zeer moeilijke tijden waarin wij (alle sociale partners en politiek) de handen ineen moeten slaan, eenzijdige acties achterwege moeten laten en constructief samen moeten werken om tot een positief resultaat te komen, namelijk het sluiten van een overeenkomst om de activiteiten in de petroleumsector zoveel mogelijk te continueren.

Curaçao, 28 november 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.