Home Press Releases Dutch 2019 Overheidsbemoeienis in vrije marktwerking neemt toe
Overheidsbemoeienis in vrije marktwerking neemt toe
Friday, 22 November 2019 15:29

Met de invoering van de landsverordening inzake concurrentie in 2016/2017 heeft de overheid duidelijk kenbaar gemaakt dat marktwerking en concurrentie de hoeksteen van het economisch beleid zal zijn.

In de memorie van toelichting zijn de voordelen van dit beleid opgesomd:
  • Het borgt de belangen van consumenten doordat het leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit en/ of meer toegang tot en keuze tussen diensten en product
  • Het zorgt voor een “level playing field “voor rnemers. De belangen van ondernemers worden beschermd tegen concurrenten die de marktwerking verstoren in hun eigen voordeel en ten nadele van (potentiële) concurrenten.
  • Het zorgt voor vertrouwen bij buitenlandse investeerders, zodat zij het land gaan zien als een goede, solide optie voor investeringen.
  • Het stimuleert product- en procesinnovatie, doordat intensievere concurrentie ertoe leidt dat bedrijven zich meer zullen richten het verbeteren en vernieuwen van de producten en diensten die zij aanbieden.

Kortom een optimale werking van de markt, waar de concurrentie haar werk goed kan doen, leidt tot een hogere welvaart. Onder meer is hiertoe de FTAC opgericht om toezicht te houden dat dit beleid goed van de grond komt.

Er zijn echter sterke aanwijzingen dat een actief mededinging/concurrentiebeleid niet langer wordt nagestreefd. Overheidsbemoeienis in de vrije marktwerking is aan het toenemen:

  • Handhaven en zelfs uitbreiden van de “Makuto Basiko”.
  • Handhaven van prijzenverordening voor tal van goederen en diensten zoals brandstoffen, kalksteen, medicijnen, asfaltbeton, notarisdiensten, medische consulten en behandelingen onder de basisverzekering, diverse vormen van personenvervoer en WA-motorrijtuigenverzekeringen.
  • Afkondiging SVB om maximale bruto winstmarges op medicijnen te hanteren.
  • Geen SVB-vergoedingen meer aan medici van 65 jaar en ouder.

Naar oordeel van de VBC is een model gebaseerd op van “twee wallen eten” gedoemd te mislukken omdat er geen sprake is van duidelijkheid, consistentie, rechtszekerheid en daarmee een verslechtering van het investeringsvertrouwen.

De VBC pleit voor het voortzetten en perfectioneren van het in 2016/2017 afgekondigd economisch model van marktwerking en concurrentie omdat de voordelen hiervan groter zijn dan het model van intense overheidsbemoeienis.

Tegen deze achtergrond raadt de VBC de door de SVB aangekondigde maatregel om drastisch te korten op de kostprijs voor geneesmiddelen af. De grote kans op schaarste (zoals momenteel ook in Nederland wordt ervaren) en/of import van inferieure medicijnen is het laatste waarop de samenleving zit te wachten.

Het investeringsklimaat is ook niet gediend met achteruitgang van gezondheidszorg als een voorname basisvoorziening.

Curaçao, 22 november 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.