Home Press Releases Dutch 2018 Position paper VBC aanwijzing dinsdagmiddag na Carnaval als feestdag
Position paper VBC aanwijzing dinsdagmiddag na Carnaval als feestdag
Tuesday, 19 February 2019 00:00

De Regering acht het wenselijk de viering van carnaval, als algemeen erkende culturele uiting van Curaçao, te ondersteunen.
In verband hiermee is het wenselijk de middag van de dag waarop het afscheid van carnaval wordt gehouden, als officiële feestdag aan te wijzen.


De Regering heeft hiertoe een landsbesluit opgesteld dat met ingang van 1 maart 2019 in werking zal treden.

 

Uit de cijfers blijkt dat de Curaçaose economie al geruime tijd precair is. Onder meer manifesteert dit zich in economische krimp, relatief hoge werkeloosheid, dalende inkomens en verslechterde concurrentiepositie vanwege verminderde arbeidsproductiviteit.Naar aanleiding hiervan is het naar oordeel van de VBC financieel en sociaaleconomisch niet verantwoord om thans een extra feestdag in te voeren.
Het introduceren van de carnaval dinsdagmiddag als een feestdag zal leiden tot een toename van de (loon)kosten voor de werkgevers (verplicht uitbetalen “feesttarief” ) en daling van het Bruto Binnenlands Product en daarmee de welvaart.

In plaats van invoeren van een extra officiële feestdag adviseert de VBC om de volgende opties te overwegen:

  1. Handhaven van het al jarenlang met succes toegepast zelfregulerend stelsel waarbij de werkgevers en werknemers onderling afspraken maken over de invulling van een vrije middag. Invoeren van een wettelijke regeling zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt verder aantasten.
  2. Toepassen van het mechanisme van inruilen van feestdagen, zoals ook in het verleden is toegepast ( 15 december ingeruild voor 10 oktober)
  3. Invoeren van het landsbesluit per 1 maart 2019 is zeer kort dag. Werkgevers zijn hierop niet voorbereid, noch organisatorisch, noch budgettair. Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om ingeval definitief besloten wordt dit voorstel in te voeren, de ingangsdatum vast te stellen per 1 januari 2020.

 

Bron: CBS, CBCSGDP growth % 2018: schatting IMF

Curaçao, 19 febr 2019

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.