Home Press Releases Dutch 2018 VBC Ondersteunt "Groeistrategie Curacao" Grotendeels
VBC Ondersteunt "Groeistrategie Curacao" Grotendeels
Friday, 08 February 2019 00:00

De VBC heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen” en de Regering op de hoogte gesteld deze grotendeels te ondersteunen.


De VBC heeft aangeboden om gezamenlijk de opties te bespreken hoe het beste concreet kan worden bijgedragen aan intensivering, uitwerking en realisering van dit plan.

 

In de optiek van de VBC heeft de Regering correct geanalyseerd dat duurzame economische groei de sleutel vormt tot het oplossen van de sociaaleconomische vraagstukken ( o.a. werkeloosheid, inkomen/pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur, huisvesting) en houdbare overheidsfinanciën.
Ook de constatering dat economische groei alleen gerealiseerd zal worden indien structurele hervormingen worden doorgevoerd is juist.

Doorvoeren van de noodzakelijke hervormingsmaatregelen die bekend zijn, vereist volgens de Regering politiek moed, bestuurskracht en realiteitszin. De VBC verwacht dat de Regering hieraan daadwerkelijk invulling zal geven en kan hierbij rekenen op de steun uit de private sector. Ook wordt een beroep op de andere sociale partners gedaan om zich constructief op te stellen en medewerking te verlenen.

Het integraal en gezamenlijk uitvoeren van dit rapport zal ongetwijfeld leiden tot vertrouwen en verbeteren van de welvaart evenals het welzijn van de samenleving.

Curaçao, 8 februari 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.