Home Press Releases Dutch 2018 Bestuurswisseling VBC
Bestuurswisseling VBC
Sunday, 09 September 2018 16:19

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) deelt hierbij mede dat er per 1 september 2018 jl. een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.

Met deze vernieuwing en versterking van het dagelijks bestuur beoogt de vereniging de belangen van haar leden alsook het bedrijfsleven in het algemeen, nog beter te kunnen behartigen.

De per 1 september 2019 aangetreden voorzitter in de persoon van Clark Russel, maakt zich sterk om de VBC een nog krachtigere en gewaardeerde stem te laten zijn van het bedrijfsleven. Een van de belangrijke speerpunten van de nieuwe voorzitter is het herbevestigen van de rol van de VBC als overheidsgesprekspartner in financieel en sociaaleconomische vraagstukken en beleidskwesties die op de een of andere wijze het bedrijfsleven en de economie en daarmee nagenoeg de gehele bevolking van Curaçao raken.

Hierbij staat centraal, het consistent en transparant communiceren van haar standpunt, inzake; de alom gewenste duurzame economische groei (minimaal +2% per jaar), middels het elimineren van de reeds bekende investerings-barrières en het verbeteren van het ondernemingsklimaat (zoals, flexibilisering arbeidswetten, elimineren onnodige bureaucratie en red tape), het promoten van een gedegen onderwijs systeem dat voldoet aan alle vereisten van de markt, het eisen van ‘good governance across the board’, en de algehele veiligheid van onze samenleving die ten goede komt van het investering- en leef klimaat op ons eiland.

Per 1 september 2018 ziet het VBC bestuur er als volgt uit:

Voorzitter:

Clark Russel,
Fintech branche

Vice Voorzitter:

Daniel Hodge,
Curaçao Bankers Association (CBA)

Penningmeester:

Reinald Curiel,
Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA)

Bestuurslid:,

Bas Kooyman,
Association of dealers in building materials Neth. Antillles (BOHAVENA)

Bestuurslid:,

Herman Behr,
Curaçao Int. Financial Services Association (CIFA)

Bestuurslid:

Joop Kusters,
Belangen Curaçaose Vereniging Agenturen (BVCA)

Bestuurslid:

Omar van der Dijs,
Curaçao Hotel and Tourism Association (CHATA)

Bestuurslid:

Gabriel (Boy) Magdalena,
Asosiashon di empresarionan chiki di Korsou ( ADECK)

Bestuurslid:

Yak Baroud,
Sociedat Komersiantenan Otrobanda (SKO) /
Downtown Management Organization (DMO)

Bestuurslid:

Wendell Bonafacio,
Ant.Aannemers Vereniging (AAV)

Bestuurslid:

Raymond Jamanika,
Curaçao Information & Communication Association (CICA)

Bestuurslid:

Vinod Daswani,
Curaçao Indian Business Association (CIBA)

 

Curaçao, 9 september 2018
Bestuur VBC

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.