Home Press Releases Dutch 2012 Actie Baoase heeft investeringsklimaat verslechterd
Actie Baoase heeft investeringsklimaat verslechterd
Wednesday, 22 August 2018 17:32

De grote verontwaardiging en scherpe afkeuring van de Regering, CHATA , CTB, politieke partijen en andere organisaties op de kwalijke gebeurtenissen welke zich bij Baoase hebben afgespeeld zijn terecht. Het is onacceptabel dat een groep personen die zich zelf de functie van “watch dog” hebben toegeëigend illegale acties ontplooien en eigen rechter willen spelen.

Het is volkomen juist en gerechtvaardigd dat de autoriteiten besloten hebben om zowel een strafrechtelijk onderzoek als intern onderzoek naar het functioneren van de politie in deze in te stellen.
De VBC wil duidelijk stellen dat dit soort acties absoluut niet bijdragen aan herstel en groei van de economie, creëren van broodnodige banen en inkomen. Integendeel deze leiden tot verslechtering van het investeringsklimaat, verarming en aantasting van het vertrouwen.

Hopelijk dat de aangekondigde onderzoeken en daaruit vloeiende bevindingen en de daaraan gekoppelde te ondernemen acties de schadelijke effecten die deze “watchdogs” hebben veroorzaakt, enigszins kunnen mitigeren.

Het valt evenwel te betreuren dat van overheidszijde niet op een meer alerte en pro actieve wijze omgesprongen is met het vraagstuk “toegang tot de zee”. Na de afgegeven signalen hebben velen deze ontwrichtende handelingen zien aankomen.

Ook de VBC heeft in maart 2018 bij de verantwoordelijke minister en de regering aan de bel getrokken en geadviseerd om een duidelijk en helder beleid in te voeren (klik hier voor de bewuste brief). Helaas heeft de minister niet gereageerd op goedbedoelde raadgeving. Thans blijkt dat het uitblijven van solide en transparant beleid en afspraken ernstige rust verstorende acties kunnen uitlokken.

Curaçao 22 augustus 2018

Bestuur VBC

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.