Home Press Releases Dutch 2018 Wetsvoorstel ziekengeld zal onze economie negatief beïnvloeden
Wetsvoorstel ziekengeld zal onze economie negatief beïnvloeden
Monday, 18 June 2018 00:00

De VBC en CHATA hebben kennis genomen van het door de Minister van Financiën aangekondigd en door de directeur SVB bevestigt voorstel om het aantal dagen voordat ziekengeld wordt uitgekeerd fors op te verhogen ( de zgn. carensdagen problematiek). De Minister heeft het over 10 dagen, terwijl het volgens de directeur SVB 6 dagen betreft.

De redenen om hiertoe over te gaan is om tekorten van het ZV te dekken die volgens de Minister veroorzaakt wordt vanwege misbruik van de wet door de werkgevers.

De aantijging van de Minister is ernstig en de VBC en CHATA vragen zich af waar deze op is gebaseerd. Heeft de Minister hiertoe gedegen onderzoek gedaan? Noch de VBC, noch de CHATA zijn niet bekend met deze praktijken en wijzen deze beschuldiging af tenzij de Minister deze kan onderbouwen met feiten en cijfers.

De VBC en CHATA keuren het voorstel om de “carensdagen” fors te verhogen om de volgende redenen af:

  • Zal tot een drastische verhoging van de loonkosten leiden;
  • Verslechtering van de werkgelegenheid;
  • Negatieve impact op de arbeidsproductiviteit die al jaren aan het dalen is;
  • Verhogen van de werkdruk van collegae werknemers;
  • Grote kans dat deze extra kosten worden afgewenteld op de werknemers die vervolgens een dure AO verzekering moeten afsluiten
  • Verhogen van de administratieve en juridische kosten;
  • Verdere verstarring van de arbeidsmarkt en wetgeving;

Kortom het investeringsklimaat zal vanwege deze factoren substantieel verslechteren, terwijl bekend is dat er al jaren geen of marginale economisch groei is, de werkloosheid aan het toenemen is en de inkomens aan het dalen zijn.

Verhogen van de lasten voor werkgevers en eventueel werknemers zal de economische groei en koopkracht verder doen verslechteren met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid en welvaart.

Ook het ZV fonds is niet gebaat met economische krimp vanwege de inkrimpende basis ( minder werkenden). De oplossing van tekorten bij het ZV fonds dient gezocht te worden in het verbeteren van de efficiëntie en controle door de SVB.

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.