Home Press Releases Dutch 2018 Recente actie en besluiten regering met betrekking tot een CFT Aanwijzing en Gratis Onderwijs
Recente actie en besluiten regering met betrekking tot een CFT Aanwijzing en Gratis Onderwijs
Tuesday, 06 February 2018 08:08

De recent genomen besluiten en acties van de Regering inzake de onderwerpen mogelijke “CFT Aanwijzing” en “Gratis Onderwijs” worden door de VBC onderschreven.

Allereerst is het een zeer moedige beslissing van de Minister-President om de wet Vrij Onderwijs in te trekken. Het gratis onderwijs is een sympathieke en sociale maar zeer kostbare wet die zowel door de overheid als door schoolbesturen moet worden uitgevoerd en bekostigd. In deze moeilijke budgettijden kan deze wet niet langer worden ondersteund. De aankondiging dat er met ingang van het schooljaar 2018-2019 hieraan een eind komt en een beleid gevoerd zal worden waarbij lagere inkomens die daadwerkelijk steun nodig hebben voor schoolbekostiging een vergoeding krijgen is een realistischer alternatief.

In de VBC nieuwsbrief van januari 2018 is onder meer aandacht besteed aan de overheidsfinanciën anno 2018. Hierbij is de dreiging door het CFT om over te gaan tot een mogelijke Aanwijzing aangehaald.

De ondernomen snelle acties en exercities door de Minister van Financiën die alternatieven heeft aangeboden om een Aanwijzing te vermijden zijn terecht en verdienen alle ondersteuning. Een aanwijzing zou namelijk naar alle waarschijnlijk inhouden dat drastische en verregaande belastingmaatregelen nodig zouden zijn welke wederom een negatief effect zullen hebben op onze economie. De opvatting van de Minister van Financiën dat er geen ruimte is voor een hogere belastingdruk omdat deze averechts werken, is juist en wordt door de VBC van harte ondersteund.

Evenals de Minister gaat de VBC ervan uit dat de ondernomen stappen en doorgevoerde wijzigingen afdoende zullen zijn om de Rijksministerraad te overtuigen dat een Aanwijzing niet nodig is. De VBC prijst de Minister voor zijn inspanningen.

De getoonde daadkracht van de Regering ten aanzien van voornoemde onderwerpen geven de VBC reden tot hoop dat andere essentiële kwesties die moeten leiden tot verbeterde economische groei en verbetering van ons investeringsklimaat, zoals een flexibelere arbeidsmarkt, immigratie- en vergunningsbeleid en bureaucratie op zeer korte termijn aan de orde worden gesteld.

Curaçao, 6 februari 2018

Bestuur VBC

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.