Home Press Releases Dutch 2017 Verkiezingen moeten doorgaan voor stabiliteit en rust
Verkiezingen moeten doorgaan voor stabiliteit en rust
Thursday, 30 March 2017 10:06

De huidige politieke situatie en ontwikkelingen geven reden tot ernstige bezorgdheid. De bestuurlijke instabiliteit  en onzekerheid lijken eerder toe dan af te nemen mede vanwege het feit dat het nieuwe interim kabinet zich kennelijk niet aan de formatieopdracht wenst te houden.

Voor zover de VBC heeft begrepen was deze kort geformuleerd: “het formeren van een interim kabinet dat kan rekenen op de steun van de meerderheid in de Staten en dat in staat is op evenwichtige wijze de principes van de democratische rechtstaat, met inachtneming van de “checks and balances” tussen de staatsorganen, te bewaren en zorg te dragen voor bestuurlijke rust in Curaçao”.

De hoofdtaken die dit kabinet dienen uit te voeren zijn de verdere voorbereiding en uitvoering van de op 28 april 2017 uitgeschreven verkiezingen en de behandeling van lopende zaken.

Het nieuwe interim kabinet heeft echter gemeend zich te moeten concentreren en in te zetten op het uitstellen, respectievelijk annuleren van de verkiezingen.

Deze keuze en aanpak vallen ten zeerste te betreuren daar deze uitmonden in een sfeer van onbetrouwbaarheid/ongeloofwaardigheid en maatschappelijke onrust.

Naar oordeel van de VBC is deze ontwikkeling funest voor het investerings- en ondernemingsklimaat en zal deze niet bijdragen tot het verbeteren van de al geruime tijd in het slop verkerende economie. Belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals werkeloosheid, onvoldoende inkomen, armoede, veiligheid, huisvesting, kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg zullen hierdoor niet duurzaam opgelost kunnen worden.

Het belang van zowel bestuurlijke als maatschappelijke stabiliteit en rust kan niet genoeg worden benadrukt. Dit kan het snelst en het best worden bereikt en gegarandeerd door de geplande verkiezingen op 28 april 2017 door te laten gaan.

De inspanningen die de Gouverneur verricht om deze te verwezenlijken moeten dan ook ten zeerste worden gewaardeerd en worden ondersteund. De democratische rechtsstaat is hiermee gediend. Ook zal dit ten goede komen aan de realisatie van een gezond en aantrekkelijk  investeringsklimaat op korte termijn.

Curaçao, 29 maart 2017
Bestuur VBC

 

 

 

 
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.