Home
Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Thursday, 12 December 2019 18:29

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Read more...
 
De VBC newsletter van november 2019
Tuesday, 03 December 2019 15:32

De VBC newsletter van november 2019 is beschikbaar voor downloaden.

Read more...
 
Vertrek President a.i. van CBCS: zorgwekkende ontwikkeling
Tuesday, 03 December 2019 08:52

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het ingediende ontslag van de President a.i. van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS).

Deze ontwikkeling is niet goed voor noch Curaçao, noch de Centrale Bank en evenmin voor het investeringsklimaat. Het geeft een verkeerd signaal af.

Read more...
 
Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Thursday, 28 November 2019 21:14

De oproep van de Minister-President tot eenheid in de missie de Isla raffinaderij open te houden en daarbij zoveel mogelijk banen en inkomen te behouden wordt door de VBC onderstreept en ondersteund.

Read more...
 
Overheidsbemoeienis in vrije marktwerking neemt toe
Friday, 22 November 2019 15:29

Met de invoering van de landsverordening inzake concurrentie in 2016/2017 heeft de overheid duidelijk kenbaar gemaakt dat marktwerking en concurrentie de hoeksteen van het economisch beleid zal zijn.

Read more...
 


Page 1 of 38
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Joomla extensions by Siteground Hosting